Naziv firme:
UNA AUTO
Sjedište firme:
Put Armije BiH b.b. - Pritoka
BA-77000 Bihać
Pravna forma:
Telefon:
+387 37 350 008
Fax:
+387 37 328 060
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: